Downloads groep 4

Koningsdag

Kinderboekenweek

Lezen/ leesmotivatie

Rekenen 

Rekenen tot 100

Rekenen tot 20/30 

Spelling

Staal (alle gebruikte afbeeldingen behoren toe aan de methode Staal)

Taal

Spelling en taal

Overig

Sinterklaas

Kerst 

Lente